Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

Gabinet Stomatologiczny Dominika Szczepanek

Warszawska 29/5

25-518 Kielce

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe /Dz.U. z 2023  poz. 1173 t.j. / zgodnie z art. 32c pkt.2

 

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na: wykonywaniu wewnątrzustnych zdjęć stomatologicznych 

Działalność jest wykonywana na podstawie decyzji z dnia 03.03.2014 r. nr.SEXVIa.9026.16.2014 wydanej przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – na uruchomienie pracowni rentgenowskiej oraz na podstawie decyzji z dnia 04.03.2014 r. nr. SEXVIa.9026.16.2014 wydanej przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg stomatologicznego do zdjęć wewnątrzustnych.

 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych.

 

W ciągu minionych 12 miesięcy  zmierzona dawka efektywna wyniosła: poniżej najmniejszej wykrywalnej dawki wynoszącej 0,1 mSv.

 

Według ustawa Prawo atomowe / Dz.U. z 2023 poz. 1173 t.j. / dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

 

Uwaga:

na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa jednostki organizacyjnej

Gabinet Stomatologiczny Dominika Szczepanek

Jurajska 7

25-640 Kielce

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. z 2023 poz. 1173 t.j. / zgodnie z art. 32c pkt.2

 

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na: wykonywaniu wewnątrzustnych zdjęć stomatologicznych

Działalność jest wykonywana na podstawie decyzji z dnia 18.10.2011 r. nr.SEXVIa.9026.98.2011 wydanej przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – na uruchomienie pracowni rentgenowskiej oraz na podstawie decyzji z dnia 17.10.2011 r. nr.SEXVIa.9026.98.2011 wydanej przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg stomatologicznego do zdjęć wewnątrzustnych.

 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych.

 

W ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła: poniżej najmniejszej wykrywalnej dawki wynoszącej 0,1 mSv.

 

Według ustawa Prawo atomowe / Dz.U. z 2023 poz. 1173 t.j. / dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

 

Uwaga:

na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

*pomiary dozymetryczne -  dozymetria indywidualna